'My art is like real life: a journey, an adventure, developing by experience and often a bit rough.'

Herold van den Berg

Herold van den Berg is geboren in Breda en na vele jaren gewoond te hebben in Londen en Amsterdam heeft hij zich in 2003 gesetteld in het kunstenaarsdorp Laren NH. Al op jonge leeftijd was Herold bezig met creatieve uitingen en zeer geïnteresseerd in diverse kunstvormen als print, haut-couture en met name het verhaal en de boodschap erachter. Hij wilde vroeger modeontwerper worden maar de druk om te gaan studeren en binnen de lijntjes te kleuren was groot maar zijn passie bleef latent aanwezig.
Een op zichzelf alledaagse gebeurtenis veranderde in 2015 op 48 jarige leeftijd zijn leven. Een vermiste kat van een ‘onbekende’ buurvrouw bracht een kunstenares in zijn leven. De cirkel ⭕ was rond. Zijn eerste beeld aan de Gooische Academie voor Moderne Kunsten wekte argwaan (is dit jouw eerste beeld ooit?) maar ook veel interesse. Zijn drive, energie en commerciële inslag zorgden voor een snelle groei. Inmiddels worden zijn werken via internationale galeries over de hele wereld verkocht, heeft Herold voor meerdere private art collectors kunstwerken vervaardigd en heeft hij het ‘Monument voor verdraagzaamheid’ ontworpen dat in Laren NH op een prominente plek staat.
Herold maakt kunst met een verhaal, geïnspireerd op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen en probeert door zijn kunstwerken een verandering te bewerkstelligen: confrontatie, bewustwording en reflectie. Het gaat om het verhaal achter het kunstwerk.