‘Maria’

€ 100,00

Maria is een mensheidssymbool dat wijst naar de toekomst en een betere wereld. Enkele kenmerken: Liefde, Compassie, Barmhartigheid.

Artem Circularis Continuüm

'ACC' by Herold 

This line of artwork is working without waste and by re-using materials and raw materials.

This new artwork is a creation and assembling different existing pieces and/or other existing raw materials.