Monument voor Verdraagzaamheid 150 cm

€ 60.000,00

Het monument voor verdraagzaamheid (150x300x60 cm) staat in de gemeente Laren op een mooi plekje. Het is een levend monument dat moet zorgen voor aandacht voor verdraagzaamheid, tolerantie en een inclusieve samenleving. 

Ten behoeve van het verder uitdragen van deze boodschap zijn een kleine replica-versie (30 cm