DilArt Gallery

DilArt (Dilaudier Lassale Art) www.dilaudier.nl  is een initiatief van Herold van den Berg en richt zich op samenwerking tussen kunstenaars en dan specifiek kunst gebaseerd op maatschappelijke uitdagingen en mensenrechten: 'Art for Change'. Het doel is bewustwording en aandacht voor de verschillende issues.

DilArt is onder andere bekend van het “Monument voor Verdraagzaamheid’ in Laren en HappyGerrit: let’s bring somehappiness to the world.